kiadvány oldalanként
Novella
Trans nagyjából annyit tesz: át. Határokon, nemeken,
viszonyokon. Rendkívül színes és sok nézőpontú
elbeszéléskötet. A keleti és a közép-európai
bevándorlók vagy csak időlegesen ott-tartózkodók
helyzete Németországban éppúgy kirajzolódik előttünk,
mint az ennek kontrasztját képező otthon-lét; a
maradás vagy a hazatérés problematikája. Izzóan
aktuális európai témák, friss és üde (pontos)
elbeszélői nyelv.
A megélt és megírt tapasztalatok, a kritikus
társadalomszemlélet, a plasztikus ábrázolás, a helyén
kezelt obszcenitástól a finom pszichológiai
következtetésekig terjedő, sokszínű hang Kiss Noémit
az idei év egyik legígéretesebb elsőkötetesévé avatják.
160 oldal
1990 Ft
Közel negyven írás a fociról, és mindazokról, akik
életre-halálra képesek a labdát kergetni.
212 oldal
2290 Ft
408 oldal
2990 Ft
Első ízben jelentkezik novellákkal a népszerű költőnő.
Írásaiban a legszemélyesebb történeteken keresztül
idézi meg a hetvenes éveket.
188 oldal
2490 Ft
Az év egyik kiemelkedő irodalmi eseménye Parti Nagy Lajos régóta várt, új kötetének megjelenése. Az elmúlt tíz év novelláit bemutató kötet grammatikai térben kirajzolódó világ különös feszültséget teremt az olvasóban. Egyrészt megörvendezteti a nyelvben megbújó lehetőségek végletekig feszítésével és az új jelentésű szóösszetételekkel, másrészt szembesíti azokkal a mélyen tragikus mindennapi tapasztalatokkal, amelyekben mindannyian élni kényszerülünk...
220 oldal
3290 Ft
A világ legboldogabb zenekara című gyűjtemény a
kortárs szépirodalom egyik legjelesebb képviselőjének
műhelyébe enged bepillantást: a kötet olvasói lépésről-
lépésre nyomon követhetik a rövidebb szépprózát író
Darvasi László pályájának indulását és alakulását. A
könyvben az író a kilencvenes évek elején-derekán írt
első négy, könyvesboltokban ma már hozzáférhetetlen
novelláskötetének legjava szerepel, több olyan írás,
amely megjelenése után más formában is elnyerte a
közönség tetszését.
Darvasi ezekben a darabokban változatosan és
sokoldalúan meséli el nagy témáit, szerelem és halál,
bűn és nyomozás, csábítás és megbocsátás, pusztulás és
megmaradás megannyi hatalmas konfliktusát - ha kell,
figyelmes melankóliával, ha kell, szókimondó humorral,
ha arra van szükség, az izgalom krimiszerű
adagolásával. A gyűjtemény mindegyik novellája
klasszikus módon előadott, fordulatosan kitalált
történetek olykor a furcsa történelmi kulissza
ellenére is annak a világnak a kitapintható
lenyomatai, amelyben létezünk.
369 oldal
2490 Ft
Kis, rövid könyv, az előző század regénye; benne a
magyarság, a zarathusztraság, a magyar
zarathusztraság, egyedfejlődés, törzsfejlődés. Műfaja
kalandregény; apáink élete s a magunké. Szerkesztése
zenei, leginkább opera. Formája két könyv (Sürüregény
és Magány könyve), három rész, fúgával,
aranymetszéssel, tökéletességbe kapaszkodással; ki van
találva. Tartalma akarat és vágyódás. Zarathusztra
megfejti a sorsot.
Megmondja a lét értelmét és célját, átéli a halált; a
magáét, az anyjáét, a József Attiláét, az Istenét,
megmutatja az életet annak, aki nem ismeri vagy
rosszul ismeri, újra járja, s befejezi, amit Nietzsche
Zarathusztrája abbahagyott; megváltani jön és
megváltottként megy el. Közben forradalmat szít,
érdekes szexuális pózt vezet be, teológiai
megfejtéseket közöl, végül megcselekedi, amit elvár
tőle gazdája, az Isten. Huszthy Ádám
100 oldal
1590 Ft
Vida Gábor történeteiben Fakusz, a frissdiplomás
pszichológus útra kel, hogy feltérképezze a világot és
önmagát. Mindig visszatérhet ugyan gazdag vállalkozó
anyja kávé- meg cigarettaillatú konyhájához és
kimeríthetetlen bankkártyájához, ám tudja: minden
visszatérés az én újabb kicsi megsemmisülése. Útja
során egy patinás kollégiumban kísértetre bukkan és
szenvedélyre; egy erdőben - vágyott robinsoni-rousseau-
i (ábeli) magányban - álomlóra, cigányszerelemre; egy
hegyen Istenre és önmagára.
352 oldal
2490 Ft
Jónás Tamás irodalmi szereplőinek szenvedélyei,
halálai mintha csak a szomszéd településen, utcában,
házban esnének meg; vagyis bármikor és bárhol. Ezek
azok a történetek, amelyek előtt bezárjuk fülünket és
szemünket; saját lelki békénk érdekében. És -
legalábbis ebben - mi vagyunk a bűnösök. `Hősei`
kisfiúk, akik rossz esetben szeretettelen az utcán,
ólban, semmiben nőnek fel, még rosszabb esetben sosem
lesznek nagyfiúk. Nagyfiúk, akiknek kegyetlenkedései
istent és embert tagadnak.
232 oldal
2390 Ft
Parti Nagy Lajos nem bánik kesztyűs kézzel a magyar
nyelvvel: mindent kihoz belőle, ami kihozható.
Szétszedi, majd összerakja a szavakat és
kifejezéseket, abajgatja, csinosítja a nyelvet. Keze
nyomán a legkopottabb szavak is megtelnek valami
újfajta ízzel, s olybá lesznek, mint azok a nők, akik
kivirágoznak, ha szeretik őket. És Parti Nagy szereti
a szavakat, miképpen azok is őt. Meghajolnak előtte,
vagy vigyázzba vágják magukat, s olyan is akad,
amelyik a nyakába csimpaszkodik.
Így kínálkoznak fel az író számára,
aki `novellamakettekbe` rendezi őket, de úgy, hogy
ezek a makettek lecsupaszított szerkezetükkel is egy
nagyon ismerős, jóllehet kevéssé szerethető világot
tárnak elénk. A roncsolt, tört, fiktív monológokban
groteszk és szürreális, álomszerű és szociografikus,
bizarr és fantasztikus motívumok fonódnak egybe,
meghökkentő szókapcsolások, nyelvi bravúrok és
szójátékok követik egymást. E grammatikai tér
szereplői között találjuk többek között a nagy evészet
sportbajnokát, a kukatúró öregasszonyt, a vízilénnyé
átváltozó, rejtélyesen eltűnő munkásembert, és néhány,
az új időkhöz kiválóan alkalmazkodó mesehőst is.
Parti Nagy Lajos: nyelvkirály. A hullámzó Balaton: a
nyelvkirályság.
176 oldal
2990 Ft
Fordította: Mesterházi Mónika
Négy ember tölti együtt a karácsonyt egy cornwalli házban. Hárman közülük rokonok, ám látszólag alig van több közük egymáshoz, mint a negyedik vendégnek, akit a véletlen sodort az útjukba....
Fehér Béla fergeteges regényében a jelen és a múlt, a hétköznapi és a különleges, a valóságos és a természetfeletti szférák gabalyodnak össze.
A vastavai Sárga Pipacs vendégfogadó...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ