kiadvány oldalanként
Politika, társadalomtudomány
Húsz év telt el a kommunizmus bukása óta, s ez nem kevés, hogy szembenézhessünk e múlt holt és élő örökségével. György Péter ehhez a hajdani birodalom, a Szovjetunió két fontos helyszínére, Moszkvába és Kalinyingrád/Königsbergbe vezet el minket, hogy az épített környezet, a huszadik századi és kortárs művészet, a múzeumok segítségével rátaláljon új gondolkodási irányokra, célokra, szereplehetőségekre. Lehet-e a szocreál ,,nagy stílus", milyen szerepet játszott a szocart, miért és hogyan helyérzékeny a kortárs (orosz) művészet? Laboratórium vagy ,,templom" a múzeum? Mi a viszonya a művésznek és a kurátornak napjainkban? A Kalinyingrád-paradigma lebilincselő példatár: megmutatja, hogy a társadalmi, történelmi környezet, a művészet és intézményeinek közös vizsgálata életünk milyen, eddig láthatatlan összefüggéseit tárhatja fel.
332 oldal
2990 Ft
A kötet írásai esettanulmányok; az esetek pedig
kulturális gyökereinket, magát az emlékezést
kutatják. Ha a múzeumban - akkor például azt, hogyan
vált funkciót, arcot és beszédmódot maga a múzeum;
hogyan válik gyűjtemények tárházából, az emberiség
kulturális emlékezetéből maga is a tárgyak, emlékek
egyikévé, hogyan őrzi és mutatja saját történetét,
illetve ellenkezőleg: hogyan kapcsolódik
modernizálódó környezetéhez és megváltozott
közönségéhez: hozzánk. Hogyan lesz/lehet szentélyből
agora, befelé forduló, áhítattal teli zárványból
beszédes, életes tér... A kötet más írásaiban a
szerző a testet és teret öltött emlékekről,
emlékezésről beszél: a műemlék és emlékmű közti
radikális különbségről. A `mindig emlékezni` és
a `sosem felejteni` kettősségéről: a személytelenné,
történettelenné tett és a birtokba vett, feldolgozott
múltról. A koncentrációs táborok, az átlényegülő
műalkotások és a forradalmi emlékművek
jelentésrétegeiről, a múlt és a történelem nehéz,
ellentmondásos, de megúszhatatlan feldolgozásáról, az
önazonos történelmi létezésről. Hogy tudjuk, hol
élünk. És hogyan.
326 oldal
2990 Ft
1959 november végén egy férfit találtak átlőtt
halántékkal egy New York-közeli parkban. A halottat
rövidesen azonosították: Bang-Jensen, a `magyar ügy`-
gyel foglalkozó ENSZ-bizottság dán munkatársa volt. Ki
volt ez az ember? Ki volt a magyar forradalom szinte
ismeretlen, távoli hőse, aki a bukás és reménytelenség
ellenére menteni próbálta a menthetőt - életeket,
hősöket, emlékeket?
Miként történhetett, hogy a szabad világban, a
világszervezet munkatársaként, Bang-Jensen
megpróbáltatásai megaláztatásokká változtak, majd őt -
éppen őt - távolították el az ENSZ-ből, az alapelvek
megcsúfolói pedig a helyükön maradhattak? Miként
tárult fel Bang-Jensen meggyőződésén, elszántságán,
cselekedetein keresztül az a döbbenetes nemzetközi -
nyugati - közöny, szinte viszolygás, ami a retorikus
tűzijáték ellenére, vagy éppen azért, többé-kevésbé
megpecsételte '56 sorsát? És ő, éppen ő miért nem
nyugodott bele? Miért vált mind szilárdabb
meggyőződésévé, hogy az ENSZ-szel baj van - nagy baj?
Mi vezetett ehhez a tragédiához - azt követően, hogy
felettesei előbb utasították, fenyegették, fegyelmi
bizottságok elé állították, majd kivezették az
épületből, utóbb pedig elbocsátották a
világszervezettől -, és mindennek nyomán Bang-Jensen
miért nem adta fel küzdelmét?
Miért kellett meghalnia? Hova tűnt halála előtt, ki
húzta meg a fegyver ravaszát, és miért zárult le olyan
hamar a rendőrségi nyomozás?
Mi történt itt?
Nagy András nagyszabású történeti esszéjében ezekre a
kérdésekre keres választ; több mint egy évtized
kutatómunkájának következtetéseivel, eddig ismeretlen
források feltárásával, az ellentmondásoktól és a
tragédiától inspirált írói képzelőerővel.
400 oldal
3490 Ft
A Kulákprés egy család és egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között - a növekvő terhek és fogyó földek idején, a gazdálkodók kifosztásának és üldöztetésének éveiben. A falu: Tótkomlós, a főszereplők: a Závada család tagjai.
Závada Pál szociográfiája a sztálinista parasztpolitika hazai fejleményeit a település, illetve a családi gazdaság sorsában párhuzamosan követi nyomon. A fényképek, dokumentumok, levelek felhasználásával írt könyv 1986-ban jelent meg először, majd 1991-ben másodszor, immár közelebb hozva a falutörténet alakjait. A jelen kiadás újdonsága, hogy az eltűnt képeket újak váltották fel, s ezekhez fűzött magyarázataival Závada más formában járja körül, mutatja meg Tótkomlóst és a kort.
A Kulákprés lapjain megelevenedik a Závada-regények történelmi háttere.
472 oldal
2990 Ft
Ez a könyv a Beszéljük meg! című rádióműsor történetét
meséli el, a kulisszatitkok, a bírósági perig vezető
viták, de mindenekelőtt a felidézett adásrészletek
révén.
286 oldal
1490 Ft
Fehér Béla fergeteges regényében a jelen és a múlt, a hétköznapi és a különleges, a valóságos és a természetfeletti szférák gabalyodnak össze.
A vastavai Sárga Pipacs vendégfogadó...
Schein Gábor új könyve igazi fantasztikus olvasmány. A verses regény azzal a káprázatos ötlettel játszik el, hogy miképpen írható meg Európa és a nyugati civilizáció históriája, ha annak...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ