kiadvány oldalanként
Politika, társadalomtudomány
Húsz év telt el a kommunizmus bukása óta, s ez nem kevés, hogy szembenézhessünk e múlt holt és élő örökségével. György Péter ehhez a hajdani birodalom, a Szovjetunió két fontos helyszínére, Moszkvába és Kalinyingrád/Königsbergbe vezet el minket, hogy az épített környezet, a huszadik századi és kortárs művészet, a múzeumok segítségével rátaláljon új gondolkodási irányokra, célokra, szereplehetőségekre. Lehet-e a szocreál ,,nagy stílus", milyen szerepet játszott a szocart, miért és hogyan helyérzékeny a kortárs (orosz) művészet? Laboratórium vagy ,,templom" a múzeum? Mi a viszonya a művésznek és a kurátornak napjainkban? A Kalinyingrád-paradigma lebilincselő példatár: megmutatja, hogy a társadalmi, történelmi környezet, a művészet és intézményeinek közös vizsgálata életünk milyen, eddig láthatatlan összefüggéseit tárhatja fel.
332 oldal
2990 Ft
A kötet írásai esettanulmányok; az esetek pedig
kulturális gyökereinket, magát az emlékezést
kutatják. Ha a múzeumban - akkor például azt, hogyan
vált funkciót, arcot és beszédmódot maga a múzeum;
hogyan válik gyűjtemények tárházából, az emberiség
kulturális emlékezetéből maga is a tárgyak, emlékek
egyikévé, hogyan őrzi és mutatja saját történetét,
illetve ellenkezőleg: hogyan kapcsolódik
modernizálódó környezetéhez és megváltozott
közönségéhez: hozzánk. Hogyan lesz/lehet szentélyből
agora, befelé forduló, áhítattal teli zárványból
beszédes, életes tér... A kötet más írásaiban a
szerző a testet és teret öltött emlékekről,
emlékezésről beszél: a műemlék és emlékmű közti
radikális különbségről. A `mindig emlékezni` és
a `sosem felejteni` kettősségéről: a személytelenné,
történettelenné tett és a birtokba vett, feldolgozott
múltról. A koncentrációs táborok, az átlényegülő
műalkotások és a forradalmi emlékművek
jelentésrétegeiről, a múlt és a történelem nehéz,
ellentmondásos, de megúszhatatlan feldolgozásáról, az
önazonos történelmi létezésről. Hogy tudjuk, hol
élünk. És hogyan.
326 oldal
2990 Ft
A Kulákprés egy család és egy falu történetét mutatja be 1945 és 1956 között - a növekvő terhek és fogyó földek idején, a gazdálkodók kifosztásának és üldöztetésének éveiben. A falu: Tótkomlós, a főszereplők: a Závada család tagjai.
Závada Pál szociográfiája a sztálinista parasztpolitika hazai fejleményeit a település, illetve a családi gazdaság sorsában párhuzamosan követi nyomon. A fényképek, dokumentumok, levelek felhasználásával írt könyv 1986-ban jelent meg először, majd 1991-ben másodszor, immár közelebb hozva a falutörténet alakjait. A jelen kiadás újdonsága, hogy az eltűnt képeket újak váltották fel, s ezekhez fűzött magyarázataival Závada más formában járja körül, mutatja meg Tótkomlóst és a kort.
A Kulákprés lapjain megelevenedik a Závada-regények történelmi háttere.
472 oldal
2990 Ft
1959 november végén egy férfit találtak átlőtt
halántékkal egy New York-közeli parkban. A halottat
rövidesen azonosították: Bang-Jensen, a `magyar ügy`-
gyel foglalkozó ENSZ-bizottság dán munkatársa volt. Ki
volt ez az ember? Ki volt a magyar forradalom szinte
ismeretlen, távoli hőse, aki a bukás és reménytelenség
ellenére menteni próbálta a menthetőt - életeket,
hősöket, emlékeket?
Miként történhetett, hogy a szabad világban, a
világszervezet munkatársaként, Bang-Jensen
megpróbáltatásai megaláztatásokká változtak, majd őt -
éppen őt - távolították el az ENSZ-ből, az alapelvek
megcsúfolói pedig a helyükön maradhattak? Miként
tárult fel Bang-Jensen meggyőződésén, elszántságán,
cselekedetein keresztül az a döbbenetes nemzetközi -
nyugati - közöny, szinte viszolygás, ami a retorikus
tűzijáték ellenére, vagy éppen azért, többé-kevésbé
megpecsételte '56 sorsát? És ő, éppen ő miért nem
nyugodott bele? Miért vált mind szilárdabb
meggyőződésévé, hogy az ENSZ-szel baj van - nagy baj?
Mi vezetett ehhez a tragédiához - azt követően, hogy
felettesei előbb utasították, fenyegették, fegyelmi
bizottságok elé állították, majd kivezették az
épületből, utóbb pedig elbocsátották a
világszervezettől -, és mindennek nyomán Bang-Jensen
miért nem adta fel küzdelmét?
Miért kellett meghalnia? Hova tűnt halála előtt, ki
húzta meg a fegyver ravaszát, és miért zárult le olyan
hamar a rendőrségi nyomozás?
Mi történt itt?
Nagy András nagyszabású történeti esszéjében ezekre a
kérdésekre keres választ; több mint egy évtized
kutatómunkájának következtetéseivel, eddig ismeretlen
források feltárásával, az ellentmondásoktól és a
tragédiától inspirált írói képzelőerővel.
400 oldal
3490 Ft
Ez a könyv a Beszéljük meg! című rádióműsor történetét
meséli el, a kulisszatitkok, a bírósági perig vezető
viták, de mindenekelőtt a felidézett adásrészletek
révén.
286 oldal
1490 Ft
A megannyi műfajban és műnemben alkotó Bereményi Géza 1970-ben A svéd király című novelláskötetével kezdte irodalmi pályáját. Megjelenésekor a mindössze 24 éves szerző kötetbeli alteregójához,...
A Megtartó erő egy magyar-sváb iparoscsalád életét rekonstruálja. Illés Klára idős szüleivel készült izgalmas életút interjúit dokumentumok, levelek, naplóbejegyzések és visszaemlékezések...
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ